Tiráž

Obchodná firma:

Hansgrohe CS s.r.o., organizačná zložka

Sídlo: Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 2 , Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 814 814
Právna forma: Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1501/B
Dátum zápisu: 7. augusta 2007

Vedúci organizačnej zložky: Ing. Ladislav Grebec

Zriaďovateľ:
Hansgrohe CS, s.r.o.
Dornych 47
17 00 Brno
Česká republika

Hansgrohes uses different kinds of cookies. You can agree to the use of all cookies or make your personal settings or consult the general data protections.

I agree to all cookies