Smernice pre cookies

Pri prezerení stránky bez zmeny vašich nastavení súhlasíte s používaním súborov cookies.

Súhlas Odmietnutie

Personal Settings

 • These cookies are necessary for the use of the website and they provide a save and regular use of the Website.
 • In these cookies your recent settings are saved.
 • These cookies provide a statistic analysis of the website use based on anonymised data, to optimize the user experience.
 • Optimal use of functions of the website e.g. the note pad, the product comparison, cartographic services, surveys and Youtube-Videos
 • By the deactivation of these cookies the functions on this website are not usable.

Spoločnosti Hansgrohe vždy veľmi záleží na ochrane zákazníkov. Ochrana osobných údajov pritom nie je žiadnou výnimkou. Používame preto iba také cookies, ktoré neobsahujú žiadne osobné alebo určité údaje o vašej osobe. Používame však také cookies, ktoré umožňujú efektívnejšiu návštevu našich stránok. Na tomto mieste by sme vám preto chceli priblížiť druh cookies a ich používanie.

Cookies zlepšujú používanie webových stránok.

Cookies sú textové súbory, ktoré sú umiestnené na vašom počítači prostredníctvom webových stránok alebo občas aj e-mailov. Sprostredkúvajú prevádzkovateľom užitočné informácie. Pre vás, ako používateľa, to znamená, že môžete stránku využívať efektívnejšie, napríklad bez toho, aby ste sa museli vždy nanovo prihlasovať. Cookies tiež zabezpečujú, aby ste mali k dispozícii dôležité informácie.

Na našich webových stránkach využívame dva druhy cookies:

 • Jednorazové cookies („session cookies”), ktoré sa po každej návšteve našich stránok vymažú.
 • Trvalé cookies, ktoré sa ukladajú v priebehu viacerých návštev našich stránok.

Všetky tieto cookies sú nevyhnutné pre bezchybné používanie našich stránok. 

Jednorazové cookies („session cookies”) využíva server na ukladanie informácií o aktivitách na našich stránkach, aby sa mohol používateľ jednoduchšie orientovať, ktoré stránky naposledy navštívil. Stránky bežne nemajú „pamäť“. Cookies poskytujú serveru informácie o tom, ktoré stránky by sa mali používateľovi ukázať, aby si to používateľ nemusel pamätať alebo znovu vyhľadávať. Cookies teda slúžia ako záložky na našich stránkach.

Trvalé cookies („persistent or tracking cookies”) sa používajú na ukladanie preferencií používateľa. Podľa potreby môžete cookies obmedziť, vymazať alebo vypnúť prostredníctvom nastavenia vášho prehliadača, avšak zároveň tým obmedzíte používanie našich stránok. Ďalšie informácie o deaktivácii cookies nájdete na webovej stránke About cookies.

Tu nájdete zoznam našich nevyhnutných cookies, vrátane ich krátkeho popisu:

 • HGR_notePadCount:
  Toto cookie ukladá stav vášho poznámkového bloku počas vašej návštevy na našich stránkach.
 • hgr_downloadCount:
  Toto cookie ukladá stav vášho zoznamu stiahnutých dokumentov počas vašej návštevy na našich stránkach.
 • JSESSIONID:
  Toto cookie vás identifikuje ako návštevníka medzi rôznymi stránkami a ukladá špecifické vlastnosti a nastavenia týkajúce sa zobrazenia reklám, ukážok a podobne. Po opustení stránky sa toto cookie automaticky vymaže.
 • hgr_:
  Toto cookie vás identifikuje ako návštevníka medzi rôznymi stránkami a ukladá špecifické vlastnosti a nastavenia týkajúce sa zvoleného a používaného jazyka atď. Po opustení stránky sa toto cookie automaticky vymaže.
 • external_cookievalues:
  Toto cookie vás identifikuje ako návštevníka medzi rôznymi stránkami a ukladá špecifické vlastnosti a nastavenia týkajúce sa zobrazenia reklám, ukážok a podobne. Toto cookie sa ukladá len počas vašej návštevy.
 • hgr_dl_id, hgr_preferences:
  Toto cookie ukladá stav vašich stiahnutých dokumentov počas návštevy našej webovej stránky. 
 • __atuvc, di, dt, loc, psc, ssc, ssh, sshs, uid, uit, uvc, uvc, TPC, cid, siteaud, ana_svc, _chartbeat2, __utma, __utmz, PHPSESSID, __utmc:
  Sociálna služba „addthis” ukladá prostredníctvom týchto cookies rôzne vlastnosti a nastavenia používateľa. Tieto informácie zostávajú uložené aj po ukončení návštevy a sú k dispozícii pri ďalšej návšteve. 
 • TPC, cid, uid:
  Služba „adform” ukladá prostredníctvom týchto cookies rôzne vlastnosti a nastavenia používateľa. Tieto informácie zostávajú uložené aj po ukončení návštevy a sú k dispozícii pri ďalšej návšteve.
 • hg-wl:
  Obsahuje zoznam všetkých čísel článkov, ktoré sú umiestnená v službe "my notepad". Tento zoznam je použitý na uloženie článkov v službe "my notepad" na niekoľko dní.("my notepad" = poznámkový blok).
 • mobileRedirect: true/false
  Nastavuje sa v prípade presmerovania používateľa z webových stránok na mobilné stránky, keď sa užívateľa rozhodne prejsť na mobilnú verziu stránok. V prípade, že je cookie nastavené na hodnotu "true" a užívateľ vyvolá desktopovú verziu stránok s použitím mobilného zariadenia, potom je automatický presmerovaný na mobilnú verziu stránok bez ďalších otázok.
 • desktopRedirect: true/false
  Nastavená pri premserovaní užívateľa z mobilnej verzie stránok na desktop verziu stránok v prípade, že sa tak užívateĺ rozhodne. V prípade, že je cookie nastavené na hodnotu "true" a užívateľ znovu vyvolá mobilnú verziu stránok pomocou desktopového prehliadača, potom je automatický presmerovaný na desktopovú verziu stránok bez ďalších otázok. 

Ďalej používame nasledujúce cookies služby Google Analytics:

 • _ga, _dc:
  Tieto cookies sa využívajú na získavanie štatistických informácií na vylepšenie webových stránok. Tieto cookies zbierajú informácie v anonymnej forme, napr. počet návštevníkov, z ktorej stránky nás používatelia našli a ktoré stránky navštívili. Tieto informácie zostávajú uložené aj po ukončení návštevy a sú k dispozícii pri ďalšej návšteve.

Keď je na jednom počítači viacero používateľov, má prijatie alebo odmietnutie cookies vplyv na všetkých ostatných používateľov počítača.  

Hansgrohe používa súbory cookies, aby vám mohla ponúknuť len tie najlepšie služby. Pri prezerení stránky bez zmeny vašich nastavení súhlasíte s používaním súborov cookies.

OK
<% } //bolIsPublishMode %>