Axor Starck Organic - nasleduj svoj rozum a svoje srdce

Tu si stiahnite Flash Player (prepojené)

Inovatívne ovládanie armatúr Axor Starck Organic

Viac pohodlia, menej spotreby

Zmiešavacia umývadlová batéria novej kolekcie Vám predstaví zodpovedné zaobchádzanie s vodou. Ovládanie pritom sleduje ergonomický princíp dynamiky pohybov: Voda sa spúšta a zastavuje na konci odtoku. Ruky sú preto práve tam, kde je voda. To znamená viac pohodlia a čistoty, pretože voda pri ovládaní kvapká do umývadla. Nastavenie teploty, ktoré sa spravidla využíva zriedkavo, sa na umývadle nachádza samostatne na hornom konci armatúry.

Oddelenie má svoj zmysel: Teplota sa individuálne nastaví vopred, teda pomocou ešte suchých rúk, a môže zostať na studenom nastavení, ktoré šetrí energiu, alebo na ľubovoľnej príjemnej teplote. To znamená: žiadne kvapky ani nečistoty na rukoväti pri dodatočnom nastavení počas použitia. Označenie teplej a studenej vody od zelenej (studená voda, šetrenie energie) po oranžovú (teplá voda) predstavuje výrazný signál. Pritom však rukoväť v každej polohe harmonicky splýva s dizajnom armatúry.

Už pri normálnom nastavení množstva vody na 3,5 litrov za minútu ponúka veľkolepý pôžitok z vody pri úspornej spotrebe. Otočením do polohy „booster” sa pritom zvyšuje prietok podľa potreby na 5 litrov za minútu. Vďaka inovatívnemu konceptu môžete spoznať zodpovednejšie, trvalo udržateľné zaobchádzanie s vodou ako prírodným elementom.

Oddelené ovládanie úsporné a efektívne: Vďaka prednastaveniu teploty sa spotrebuje menej teplej vody a minimalizuje sa využitie energie. Ak chcete prednastavenie zmeniť, stane sa tak úplne vedome, použitím vzdialenejšej rukoväti.

Hansgrohes uses different kinds of cookies. You can agree to the use of all cookies or make your personal settings or consult the general data protections.

I agree to all cookies