MOderná rekuperácia tepla s Pontos HeatCycle: znovu používa zdroje a redukuje emisie CO2

Tu si stiahnite Flash Player (prepojené)

Spätné získavanie tepla s Pontos HeatCycle

Pretože je rozumné, využívať zdroje dvakrát.

Hansgrohe SE rozširuje svoje ekologické nasadenie a čoraz viac vsádza na technológie na ochranu životného prostredia a ochranu klímy. Mimoriadna pozornosť je pritom venovaná efektívnemu využitiu energie a manažmentu vody. Z toho dôvodu aktuálne vyvíja Pontos HeatCycle: zariadenie na spätné získavanie tepla, ktoré získava energiu z odtokovej vody zo sprchy a vane, a opätovne ju využíva. Pri príprave teplej vody sa tak dá ušetriť až 20 percent nákladov na energiu.
Systém teda chráni drahocenné zdroje, šetrí peniaze a znižuje produkciu CO2. Vízia spoločnosti Hansgrohe: Cieľom je vyvinúť z výskumného projektu štandardnú technológiu. Pretože spätné získavanie tepla je z ekonomického aj ekologického hľadiska správnou odpoveďou na naliehavé problémy týkajúce sa zdrojov.

Takto funguje Pontos HeatCycle:

  • Zariadenie čerpá ešte teplú "sivú" vodu cez výmenník tepla a využíva ju na zohrievanie studenej pitnej vody. Nevyužité zvyškové teplo sa tak nestratí v kanalizácii. Slúži na predhriatie studenej pitnej vody.
  • Plne automatický proces spätného získavania je vysoko efektívny, má ľahkú údržbu a funguje nezávislo od poveternostných podmienok.

S presným princípom funkcie sa oboznámite v našom webovom televíznom filme alebo v brožúre v časti Dokumenty na stiahnutie.

Kto môže využiť Pontos HeatCycle?
Väčšie bytové jednotky, v ktorých sa využíva veľa vody na sprchovanie a kúpeľ a ktoré vyžadujú veľké množstvo pitnej vody, napríklad:

  • plavárne
  • hotely, ubytovne, nocľahárne
  • voľnočasové, športové strediská a fitnes centrá

Používate už zariadenie HeatCycle ušité vám na mieru? 
Naši odborníci vám poradia a ponúknu podporu pri kvalifikovanom ponákupnom servise:

Kontakt
E-mail

Pontos HeatCycle – prehľad všetkých informácií

Hansgrohes uses different kinds of cookies. You can agree to the use of all cookies or make your personal settings or consult the general data protections.

I agree to all cookies