Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 1
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 2
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 3
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 4
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 5
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 6
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 7
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 8
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 9
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 10
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 11
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 12
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 13
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 14

Obj.č. 40960000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: