C71 C71-F655-09 Dřezová kombinace 180/450 Select

C71-F655-09 Dřezová kombinace 180/450 Select
Detailný pohľad: C71-F655-09 Dřezová kombinace 180/450 Select 1
Detailný pohľad: C71-F655-09 Dřezová kombinace 180/450 Select 2
Detailný pohľad: C71-F655-09 Dřezová kombinace 180/450 Select 3
Detailný pohľad: C71-F655-09 Dřezová kombinace 180/450 Select 4
Povrch chrom

Obj.č. 43206000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: