Technológia CoolStart značky hansgrohe

Batérie CoolStart vám umožnia šetriť energiu tým správnym otočením rukoväti

Batérie s technológiou CoolStart značky hansgrohe sú šetrné ku klíme, pretože keď je rukoväť v strednej polohe, tečie iba studená voda – zatiaľ čo pri štandardných batériách v základnej polohe sa energia spotrebúva okamžite. Vďaka technológii CoolStart sa váš potrubný systém zbytočne nenapĺňa teplou vodou. Výsledok: menej zdrojov, zníženie emisií CO2 aj nákladov. A to určite poteší životné prostredie aj vašu peňaženku!

Šetrite energiu v domácnosti s technológiou CoolStart značky hansgrohe.
Keď je rukoväť v strednej polohe, z batérie CoolStart značky hansgrohe tečie len studená voda. Teplá voda tečie len vtedy, keď si to želáte. Vtedy jednoducho otočíte páku smerom doľava.

Ako znížite svoje každodenné náklady na ohrev vody 

Kde všade môžeme ušetriť energiu, ako môžeme znížiť množstvo emisií CO2 vypúšťaných do atmosféry, ako môžeme bojovať proti zmene klímy? Tieto otázky prenasledujú nás všetkých. Najlepšie je hľadať odpovede v spotrebičoch energie vo svojej domácnosti, ktoré používame niekoľkokrát denne, ako sú napríklad zmiešavacie umývadlové batérie. Princíp CoolStart značky hansgrohe je jednoduchý a pritom geniálny: Z týchto batérií tečie teplá alebo horúca voda len vtedy, keď ju naozaj potrebujete. Potrebná energia sa míňa iba vtedy, keď aktívne otočíte páčku zmiešavacej batérie doľava.

CoolStart: Úspora energie v domácnosti je veľmi jednoduchá

Štandardné armatúry fungujú inak: tu sa prietokový ohrievač, obehové čerpadlo a ostatné ohrievače vody spustia už pri stlačení páčky v základnej polohe. Nie vždy však potrebujete teplú vodu, je to tak? Na pitie, umývanie rúk, polievanie kvetov alebo čistenie často postačí aj studená voda. A práve v tom spočíva celý trik: voda v batériách s technológiou CoolStart sa ohrieva len vtedy, keď to považujete za potrebné. Vy sami rozhodujete o tom, aká vysoká má byť teplota – x-krát denne. Typicky v štýle značky hansgrohe: s úspornou batériou CoolStart si užijete dokonalý komfort a krásny dizajn.

Šetrite energiu v domácnosti a vychutnávajte si krásny dizajn

Zníženie spotreby teplej vody a uhlíkovej stopy, úspora peňazí

Znížte spotrebu teplej vody s armatúrami s technológiou CoolStart.
Spoločnosť hansgrohe nechce, aby ste neustále sledovali televíziu. Chceme vám však pomôcť správne využívať cenné zdroje. Naši vývojári produktov na tom nepretržite pracujú.

Ak začínate „za studena“, šetríte energiu.

Náš vzorový výpočet ukazuje, koľko jej môžete ušetriť: štvorčlenná domácnosť, ktorá používa armatúru s technológiou CoolStart značky hansgrohe 20 minút denne počas jedného roka, môže spotrebovať o 508 kilowatthodín menej energie ako pri používaní bežnej armatúry. Aby ste si to vedeli predstaviť – s 500 kWh môžete:

  • opiecť 67 564 plátkov toastov;
  • sledovať televíziu 24 hodín denne, 7 dní v týždni viac ako rok;
  • fénovať si vlasy 500 hodín.

Ak začínate „za studena“, znížite svoje emisie CO2.

Základné informácie: približne 90 % emisií CO2 v domácnostiach vzniká pri ohreve vody pre sprchu, vaňu a umývadlo. Vzorový výpočet: Štvorčlenná domácnosť, ktorá zohrieva vodu plynom, môže vďaka armatúre s technológiou CoolStart spotrebovať ročne o 23 kilogramov CO2 menej ako pri používaní bežnej armatúry. Konkrétne:

  • Dva dospelé buky vysoké 23 metrov potrebujú dva roky na to, aby vykompenzovali týchto 23 kilogramov.  

Ak začínate „za studena“, ušetríte značnú sumu.

To je mimoriadne dôležité v čase, keď ceny energií prudko stúpajú. Vzorový výpočet: Štvorčlenná domácnosť, ktorá ohrieva vodu plynom, môže výmenou starej batérie za zmiešavaciu batériu s technológiou CoolStart ušetriť 61,97 eura ročne. Mimochodom:

  • Náklady na armatúru s technológiou CoolStart sa vrátia za menej ako dva roky.  

Základ týchto výpočtov nájdete na konci tejto stránky.*

Nájdite si svoju batériu s technológiou CoolStart a začnite šetriť:

*Percentuálna úspora energie ukazuje úsporu výrobku s technológiou CoolStart značky hansgrohe v porovnaní s bežným výrobkom značky hansgrohe bez technológie CoolStart. 

Výpočet použitia zmiešavacej umývadlovej batérie vychádza z priemernej spotreby 5 litrov za minútu pri tlaku 3 bary. Na dosiahnutie čo najpresnejšieho výsledku je potrebné túto hodnotu individuálne upraviť. Energia potrebná na zohriatie 1 litra vody o 1 °C: 1 kcal alebo 0,00116 kWh. Energia potrebná na zohriatie 1 litra vody z 10 °C na 35 °C (teplota vody v zmiešavacej umývadlovej batérii): 0,029 kWh/liter vody [vypočítané podľa vzorca na výpočet energie založeného na všeobecných zásadách výpočtu podľa Medzinárodnej sústavy jednotiek (SI). Prepočet z kWh na olej: 10 kWh = 1 liter oleja]. 

Tu navrhované ceny energie zodpovedajú priemerným hodnotám platným v Nemecku a pre čo najpresnejší výsledok musia byť individuálne upravené. Predpokladaná cena bola 12,2 ct/kWh. Spotreba energie domácich spotrebičov vychádza z týchto hodnôt (stav 04/2022).

Spoločnosť Hansgrohe CS s.r.o. nezaručuje správnosť výsledkov. Výpočet totiž závisí od mnohých nepredvídateľných faktorov, a preto je nezáväzný. Závisí najmä od cien energií. 

Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: