Vďaka súborom cookie môžu webové stránky pracovať lepšie.

Súbory cookie sú krátke textové súbory umiestňované na váš počítač webovými stránkami alebo e-mailami. Poskytujú spoločnostiam užitočné informácie. Pre Vás ako pre používateľa znamenajú, že môžete stránky využívať efektívnejšie, nemusíte napr. pri každej návšteve opakovane vyplňovať svoje údaje. Súbory cookie taktiež zaručujú, že od nás budete dostávať relevantné informácie.

Na našich webových stránkach používame dva druhy súborov cookie:
 • „Session cookies“, ktoré sa po každej návšteve vymažú.
 • „Persistent cookies“, ktoré zostanú zachované aj pri opakovaných návštevách našich stránok.
Všetky tieto súbory cookie sú základom pre úspešné používanie našich stránok.

Session cookies používa server na to, aby ukladal informácie o aktivite na našich stránkach; zákazník tak môže jednoducho pokračovať tam, kde predtým skončil. Platí pravidlo, že webové stránky nemajú „pamäť“. Súbory cookie napovedajú serveru, aké stránky má používateľovi ukázať, aby si používateľ nemusel všetko pamätať alebo stránkou prechádzať znovu od začiatku. Súbory cookie na našich stránkach fungujú ako „záložka“.

Persistent alebo tracking cookies sa používajú na uloženie preferencií používateľa. Ak si želáte, môžete v nastavení svojho vyhľadávača súbory cookie obmedziť, vymazať alebo deaktivovať – obmedzíte tým však funkcie, ktoré môžete na našich stránkach používať. Podrobnejšie informácie o možnostiach deaktivácie súborov cookie nájdete  na webovej stránke About  cookies.

Tu je zoznam našich súborov cookie a ich stručný opis:
 • ROUTEID, SERVERID: Tieto súbory cookie sú nastavené tak, aby používateľa vždy naviedli na ten istý server.
 • XSRF TOKEN: Používa sa na predchádzanie Cross-Site Request Forgery (CSRF). CSRF je útok na počítačový systém, pri ktorom útočník vykoná prepis určitej internetovej aplikácie.
 • JSESSIONID: Tento súbor cookie vás identifikuje ako návštevníka medzi rôznymi stránkami a ukladá špecifické vlastnosti a nastavenia týkajúce sa zobrazovanie upútaviek a pod. Tento súbor cookie sa po opustení webových stránok automaticky vymaže.
 • notepad: Tento súbor cookie si pamätá položky uložené na zozname pre sledovanie.
 • productComparison: Tento súbor cookie si pamätá položky pre porovnávanie výrobkov.
 • hansgrohe-cookie-seen: Tento súbor cookie sa nastaví, keď si používateľ pozrie pomocníka k súborom cookie.
 • cb-enabled: Tento súbor cookie ukladá rozhodnutia používateľa o tom, či udelil, alebo neudelil súhlas s pravidlami pre používanie súborov cookie.
 • inspiration-tool-like: Tento súbor cookie ukladá „liky“ v časti venovanej nástrojom pre inšpiráciu.
Súbory cookie tretích strán:
 • Google Analytics: _ga, _dc_gtm_UA-xxxx-y (kódy špecifické pre jednotlivé krajiny): Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie štatistických informácií o správaní používateľa s cieľom zlepšovať činnosť webových stránok. Tieto súbory cookie zhromažďujú anonymné informácie, napr. počet návštevníkov, z ktorého miesta nás naši návštevníci našli či ktoré stránky navštívili. Tieto informácie zostávajú uložené aj po skončení návštevy a pri ďalšej návšteve sú opäť k dispozícii.
 • Surveymonkey: Pri účasti v prieskume organizovanom na webových stránkach sa využívajú súbory cookie SurveyMonkey. Podrobné informácie o používaných súboroch cookie je možné nájsť na nasledujúcej webovej stránke alebo na vyžiadanie priamo u poskytovateľa.
 • Youtube: Podrobné informácie o používaných súboroch cookie je možné nájsť na nasledujúcej webovej stránke alebo na vyžiadanie priamo u poskytovateľa.
 • NewRelic: Podrobné informácie o používaných súboroch cookie je možné nájsť na nasledujúcej webovej stránke alebo na vyžiadanie priamo u poskytovateľa.
 • Yellowmap: Podrobné informácie o používaných súboroch cookie je možné nájsť na nasledujúcej webovej stránke alebo na vyžiadanie priamo u poskytovateľa.
 • Live chat: Tieto cookies umožňujú použitie našej funkcie live chat. Podrobné informácie o použitých cookies nájdete na nasledujúcej webovej stránke alebo na požiadanie priamo od poskytovateľa.
 • Služba Google reCAPTCHA: Tento web používa službu „reCAPTCHA“ spoločnosti Google Inc. („Google“), aby dokázal rozpoznať, či formuláre poskytované na tejto stránke vypĺňajú skutočné osoby alebo sa ich vypĺňanie uskutočňuje strojovým automatizovaným procesom. To zahŕňa odosielanie IP adresy a príp. ďalších údajov do Googlu, ktoré Google potrebuje na realizáciu služby reCAPTCHA. V rámci toho platia odlišné pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google. Používaním týchto webových stránok súčasne vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami ochrany súkromia. Ak s pravidlami ochrany súkromia nesúhlasíte, nepoužívajte tieto webové stránky.
 • HotjarHotjar používame na lepšie pochopenie potrieb našich používateľov a na optimalizáciu ponuky na tejto webovej stránke. Technológia Hotjar nám umožňuje lepšie porozumieť skúsenostiam našich používateľov (napr. koľko času trávia používatelia na stránkach, na ktoré odkazy klikajú, čo sa im páči a čo sa im nepáči atď.), čo nám pomáha zosúladiť našu ponuku so spätnou väzbou od našich používateľov. Hotjar pracuje so súbormi cookie a inými technológiami na zhromažďovaní informácií o správaní našich používateľov a ich koncových zariadení (najmä IP adresy zariadení (zaznamenáva sa a ukladá sa iba v anonymizovanej podobe), veľkosti obrazovky, typu zariadenia (Unique Device Identifiers), informácie o použitom prehliadači, miesto (iba krajina), preferovaný jazyk na zobrazenie našej webovej stránky). Hotjar ukladá tieto informácie do pseudonymizovaného užívateľského profilu. Informácie nie sú používané spoločnosťou Hotjar ani nami na identifikáciu jednotlivých používateľov ani v kombinácii s inými údajmi o jednotlivých užívateľoch. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Hotjar tu. Môžete namietať proti uloženiu užívateľského profilu a informáciám o vašej návšteve našej webovej stránky spoločnosťou Hotjar a proti nastaveniu súborov cookie sledovania služby Hotjar na iných webových stránkach kliknutím na Opt-Out odkaz.
Radi by sme vás informovali, že používame tzv. trekovacie alebo sledovacie pixely na zhromažďovanie určitých informácií, ktoré používame na vyhodnocovanie výsledkov našich kampaní a interakcií používateľov s našimi obsahmi. Trekovacie pixely sú neviditeľné grafické prvky, ktoré sa aktivujú, akonáhle používateľ navštívi našu webovú stránku. Umožňujú rozpoznať prehliadač alebo koncové zariadenie. Neukladajú sa žiadne osobné údaje. Tieto technológie nám umožňujú analyzovať návštevy našej webovej stránky, ako aj správanie používateľov, a následne zobrazovať personalizovanú reklamu napríklad v sociálnych médiách. Tieto technológie môžete zablokovať inštaláciou bezplatných pluginov pre váš prehliadač. 
 Keď je na jednom počítači viacero používateľov, má prijatie alebo odmietnutie cookies vplyv na všetkých ostatných používateľov počítača.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: