Smernice pre cookies

Ochrana našich zákazníkov je podstatou všetkého, čo v Hansgrohe robíme. Výnimkou nie je ani ochrana vašich informácií. Preto používame iba súbory cookie, ktoré neobsahujú vaše osobné údaje ani informácie umožňujúce identifikáciu. Používame však súbory cookie, ktoré nám umožňujú zefektívniť vaše návštevy na našich stránkach. Chceli by sme vám preto vysvetliť, aké druhy súborov cookie používame a ako.

Vďaka súborom cookie môžu webové stránky pracovať lepšie.

Súbory cookie sú krátke textové súbory umiestňované na váš počítač webovými stránkami alebo e-mailami. Poskytujú spoločnostiam užitočné informácie. Pre Vás ako pre používateľa znamenajú, že môžete stránky využívať efektívnejšie, nemusíte napr. pri každej návšteve opakovane vyplňovať svoje údaje. Súbory cookie taktiež zaručujú, že od nás budete dostávať relevantné informácie.

Na našich webových stránkach používame dva druhy súborov cookie:
 • „Session cookies“, ktoré sa po každej návšteve vymažú.
 • „Persistent cookies“, ktoré zostanú zachované aj pri opakovaných návštevách našich stránok.
Všetky tieto súbory cookie sú základom pre úspešné používanie našich stránok.

Session cookies používa server na to, aby ukladal informácie o aktivite na našich stránkach; zákazník tak môže jednoducho pokračovať tam, kde predtým skončil. Platí pravidlo, že webové stránky nemajú „pamäť“. Súbory cookie napovedajú serveru, aké stránky má používateľovi ukázať, aby si používateľ nemusel všetko pamätať alebo stránkou prechádzať znovu od začiatku. Súbory cookie na našich stránkach fungujú ako „záložka“.

Persistent alebo tracking cookies sa používajú na uloženie preferencií používateľa. Ak si želáte, môžete v nastavení svojho vyhľadávača súbory cookie obmedziť, vymazať alebo deaktivovať – obmedzíte tým však funkcie, ktoré môžete na našich stránkach používať. Podrobnejšie informácie o možnostiach deaktivácie súborov cookie nájdete  na webovej stránke About  cookies.

Tu je zoznam našich súborov cookie a ich stručný opis:
 • ROUTEID, SERVERID: Tieto súbory cookie sú nastavené tak, aby používateľa vždy naviedli na ten istý server.
 • XSRF TOKEN: Používa sa na predchádzanie Cross-Site Request Forgery (CSRF). CSRF je útok na počítačový systém, pri ktorom útočník vykoná prepis určitej internetovej aplikácie.
 • JSESSIONID: Tento súbor cookie vás identifikuje ako návštevníka medzi rôznymi stránkami a ukladá špecifické vlastnosti a nastavenia týkajúce sa zobrazovanie upútaviek a pod. Tento súbor cookie sa po opustení webových stránok automaticky vymaže.
 • notepad: Tento súbor cookie si pamätá položky uložené na zozname pre sledovanie.
 • productComparison: Tento súbor cookie si pamätá položky pre porovnávanie výrobkov.
 • hansgrohe-cookie-seen: Tento súbor cookie sa nastaví, keď si používateľ pozrie pomocníka k súborom cookie.
 • cb-enabled: Tento súbor cookie ukladá rozhodnutia používateľa o tom, či udelil, alebo neudelil súhlas s pravidlami pre používanie súborov cookie.
 • inspiration-tool-like: Tento súbor cookie ukladá „liky“ v časti venovanej nástrojom pre inšpiráciu.
Súbory cookie tretích strán:
 • Google Analytics: _ga, _dc_gtm_UA-xxxx-y (kódy špecifické pre jednotlivé krajiny): Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie štatistických informácií o správaní používateľa s cieľom zlepšovať činnosť webových stránok. Tieto súbory cookie zhromažďujú anonymné informácie, napr. počet návštevníkov, z ktorého miesta nás naši návštevníci našli či ktoré stránky navštívili. Tieto informácie zostávajú uložené aj po skončení návštevy a pri ďalšej návšteve sú opäť k dispozícii.
 • Surveymonkey: Pri účasti v prieskume organizovanom na webových stránkach sa využívajú súbory cookie SurveyMonkey. Podrobné informácie o používaných súboroch cookie je možné nájsť na nasledujúcej webovej stránke alebo na vyžiadanie priamo u poskytovateľa.
 • Youtube: Podrobné informácie o používaných súboroch cookie je možné nájsť na nasledujúcej webovej stránke alebo na vyžiadanie priamo u poskytovateľa.
 • NewRelic: Podrobné informácie o používaných súboroch cookie je možné nájsť na nasledujúcej webovej stránke alebo na vyžiadanie priamo u poskytovateľa.
 • Yellowmap: Podrobné informácie o používaných súboroch cookie je možné nájsť na nasledujúcej webovej stránke alebo na vyžiadanie priamo u poskytovateľa.
Ak počítač používa niekoľko používateľov, ovplyvní prijatie alebo odmietnutie súborov cookie všetkých týchto používateľov.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: