Stav 12/2022

ONLINE VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Spoločnosť Hansgrohe a jej pridružené spoločnosti (ďalej spoločne len „spoločnosť“, „my“, alebo „nás“) vás chcú informovať o tom, ako sa v nich získavajú, používajú a poskytujú informácie. V tomto vyhlásení o ochrane údajov sa opisujú naše postupy týkajúce sa informácií, ktoré získavame:

 • z nami prevádzkovaných webových stránok, z ktorých pristupujete k tomuto vyhláseniu o ochrane údajov (ďalej len „webové stránky");
 • prostredníctvom softvéru, z ktorého pristupujete k tomuto vyhláseniu o ochrane údajov (ďalej len „aplikácie“);
 • z našich stránok na sociálnych médiách a aplikácií na adrese [URL] (spolu naše „stránky na sociálnych médiách“);
 • z e-mailov vo formáte HTML, ktoré vám posielame, s odkazom na toto vyhlásenie o ochrane údajov, alebo z inej relevantnej komunikácie s vami; a
 • z vašej offline obchodnej interakcie s nami.

Webové stránky, aplikácie, stránky na sociálnych médiách, e-maily a offline obchodnú interakciu spoločne označujeme ako „služby“.

OSOBNÉ ÚDAJE

„Osobné údaje“ sú údaje, ktoré umožňujú identifikáciu vás ako osoby alebo sa týkajú vás ako identifikovateľnej osoby. Služby získavajú osobné údaje ako sú:

 • Meno
 • Poštová adresa (vrátane fakturačnej a dodacej adresy)
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa (z vašej IP adresy môžeme odvodiť aj vašu približnú polohu)
 • Údaje o platobnej karte
 • Profilový obrázok
 • ID účtov sociálnych médií

Získavanie osobných údajov

My a naši poskytovatelia služieb získavame osobné údaje rôznymi spôsobmi:

 • Prostredníctvom služieb.
  • Osobné údaje získavame prostredníctvom služieb, napríklad pri prihlásení na odber informačného letáka, vytvorení účtu na účely pristupovania k službám, návšteve našich obchodov, pri účasti na niektorom z našich podujatí, zadaní telefonickej objednávky, kontaktovaní zákazníckeho servisu alebo uskutočnením nákupu.
 • Z iných zdrojov.
  • Vaše osobné údaje získavame z iných zdrojov, napríklad:
   • z verejne dostupných databáz;
   • od spoločných marketingových partnerov, ak nám tieto údaje poskytnú.
  • Ak prepojíte svoj účet na sociálnych médiách s účtom pre poskytovanie služby, oznamujete nám určité osobné údaje zo svojho účtu na sociálnych médiách, ako je vaše meno, e-mailová adresa, fotografia, zoznam kontaktov na sociálnych médiách a ďalšie informácie, ktoré sú prístupné alebo ktoré sprístupníte prepojením účtu na sociálnych médiách s účtom pre poskytovanie služieb.

Získavanie osobných údajov je potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby. Ak neposkytnete potrebné informácie, nemôžeme vám tieto služby poskytnúť. Ak nám alebo našim poskytovateľom služieb v súvislosti s týmito službami poskytnete osobné údaje o iných osobách, zaručujete sa, že ste k tomu oprávnení a že nám umožňujete používať informácie v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Používanie osobných údajov

My a naši poskytovatelia služieb môžeme používať osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Záruka funkčnosti služieb a plnenie vašich požiadaviek.
  • Na účely poskytovania služieb, ako napríklad prístup k vášmu registrovanému účtu a dostupnosť súvisiacich výhod, špeciálnych ponúk alebo služieb zákazníckeho servisu.
  • Pre možnosť odpovedať na vaše otázky a plniť vaše požiadavky, keď nás kontaktujete prostredníctvom niektorého z našich online kontaktných formulárov alebo iným spôsobom, napr. keď nám pošlete otázky, podnety, pochvaly alebo sťažnosti, alebo keď požiadate o cenovú ponuku alebo iné informácie k našim službám.
  • Na spracovanie vašich transakcií, vrátenie a výmenu tovaru, overenie vašich údajov a poskytovanie súvisiacich výhod, propagačných akcií alebo služieb zákazníkom.
  • S cieľom poskytovať administratívne informácie ako sú zmeny našich podmienok a smerníc.
  • Aby sme mohli posielať správy o službách iným osobám, ak si to želáte.

  Robíme to na účely správy nášho zmluvného vzťahu s vami a/alebo na splnenie zákonnej povinnosti.

 • Na účely poskytovania nášho informačného letáka a/alebo iných marketingových materiálov a umožnenie šírenia obsahu zo sociálnych médií.
  • Na zasielanie marketingových e-mailov s informáciami o našich službách, nových produktoch a ďalších novinkách našej spoločnosti.
  • Aby sme vám sprístupnili funkciu šírenia obsahu, ak ju chcete používať.

  Robíme to s vaším súhlasom alebo v prípade oprávneného záujmu z našej strany.

 • Na účely analýzy osobných údajov pre výročné správy a poskytovania personalizovaných služieb.
  • S cieľom analyzovať a predvídať preferencie našich používateľov, aby sme mohli vytvárať súhrnné správy o trendoch v používaní nášho digitálneho obsahu v prospech zlepšovania našich služieb.
  • S cieľom lepšie pochopiť vaše záujmy a preferencie, aby sme mohli personalizovať naše interakcie s vami a poskytovať vám informácie a/alebo ponuky prispôsobené vašim záujmom.
  • S cieľom lepšie pochopiť vaše preferencie, aby sme vám mohli prostredníctvom našich služieb poskytovať obsah, ktorý je podľa nás pre vás relevantný a zaujímavý.

  Personalizované služby poskytujeme na základe nášho oprávneného záujmu a v rozsahu vyžadovanom platnými zákonmi s vaším súhlasom.

 • Umožnenie účasti v losovaniach, súťažiach alebo iných propagačných akciách.
  • Môžeme vám ponúknuť možnosť zúčastniť sa na losovaniach, súťažiach alebo iných propagačných akciách.
  • Pre niektoré z týchto propagačných akcií platia ďalšie pravidlá, ktoré poskytujú informácie o tom, ako používame a poskytujeme vaše osobné údaje. Predtým, ako sa rozhodnete zúčastniť, prečítajte si tieto doplňujúce pravidlá.

  Tieto informácie používame na správu nášho zmluvného vzťahu s vami.

 • Zlučovanie a/alebo anonymizácia osobných údajov.
  • Osobné údaje môžeme zlúčiť a/alebo anonymizovať tak, že sa už nebudú považovať za osobné údaje. Týmto spôsobom vytvárame ďalšie údaje, ktoré môžeme používať a poskytovať na akékoľvek účely, pretože už neidentifikujú vás ani iné osoby.
 • Na dosahovanie našich obchodných cieľov.
  • Na analýzu údajov, napríklad na zefektívnenie našich služieb;
  • Na účely auditov, aby sme overili, či sú naše interné procesy v súlade s predpokladaným použitím, a aby sme splnili zákonné, regulačné alebo zmluvné požiadavky;
  • Na predchádzanie podvodom a na monitorovanie bezpečnosti proti podvodom, napríklad na odhaľovanie a prevenciu kybernetických útokov alebo pokusov o krádež identity;
  • Na vývoj nových produktov a služieb;
  • Na optimalizáciu, zlepšovanie, opravu, zmenu alebo udržiavanie našich aktuálnych produktov a služieb, ako aj na implementáciu bezpečnostných opatrení a opatrení na zaistenie kvality;
  • Na identifikáciu používateľských trendov, napríklad aby sme pochopili, ktoré časti našich služieb sú pre používateľov najzaujímavejšie;
  • Na posúdenie účinnosti našich reklamných kampaní, aby sme mohli prispôsobiť naše kampane potrebám a záujmom našich používateľov; a
  • Na vykonávanie a rozširovanie našich obchodných činností, napríklad aby sme pochopili, ktoré časti našich služieb sú pre používateľov najzaujímavejšie, s cieľom sústrediť sa na uspokojovanie záujmov našich používateľov.

  Robíme to na účely riadenia nášho zmluvného vzťahu s vami, na splnenie zákonnej povinnosti a/alebo na základe nášho oprávneného záujmu.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje ďalej poskytujeme:

 • Našim pridruženým spoločnostiam na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane údajov.
 • Zoznam našich pridružených spoločností s ich sídlami nájdete tu. Spoločnosť Hansgrohe SE je zodpovedná za správu ďalej poskytovaných osobných údajov. Externým poskytovateľom služieb, aby sme mohli sprístupňovať služby, ktoré pre nás zabezpečujú.
  • Môže ísť o poskytovateľov služieb ako sú hosting webových sídiel, analýza údajov, spracovanie platieb, spracovanie objednávok, autorizácia vrátenia tovaru, prevencia podvodov, poskytovanie IT a súvisiacej infraštruktúry, služby zákazníkom alebo súvisiace výhody (vrátane špeciálnych propagačných akcií), rozposielanie e-mailov, audity alebo iné služby.
 • Externej špecializovanej predajni. Napríklad:
  • Prostredníctvom služby vyhľadávania špecializovanej predajne pri využívaní našich služieb sa môžete obrátiť so žiadosťou o kontaktné údaje na vami vyhľadanú špecializovanú predajňu. Vami zadané údaje nepreverujeme, ale dopyt postupujeme priamo špecializovanej predajni, ktorá potom dostane vami zadané údaje vrátane vašich osobných údajov.
 • Tretím stranám, ktoré sponzorujú losovania, súťaže alebo iné propagačné akcie.
 • Pri používaní služieb sa môžete rozhodnúť poskytnúť osobné údaje.
  • Na diskusných fórach, v četoch, na profilových stránkach, blogoch a iných ponukách, ktoré umožňujú uverejňovanie informácií a obsahu (predovšetkým naše stránky na sociálnych médiách). Upozorňujeme, že všetky informácie, ktoré takto zverejníte v príspevkoch alebo poskytnete, sa stanú verejnými a prípadne môžu byť k dispozícii ostatným používateľom a širokej verejnosti.
  • Šírením obsahu na sociálnych sieťach. Keď prepojíte účet pre poskytovanie služieb so svojím účtom na sociálnych médiách, zverejňujete informácie priateľom, ktorí sú prepojení s vaším účtom na sociálnych médiách, iným používateľom a poskytovateľom vášho účtu na sociálnych médiách. Ak tak urobíte, dovoľujete nám používanie informácií, a beriete na vedomie, že používanie týchto informácií podlieha smernici o ochrane údajov poskytovateľa sociálnych médií.

Ostatné používanie a poskytovanie

Vaše osobné údaje navyše použijeme a poskytneme, ak je to potrebné alebo primerané, najmä ak na to máme zákonnú povinnosť alebo oprávnený záujem:

 • Na účely dodržiavania uplatniteľného práva a uplatniteľných ustanovení.
  • To môže zahŕňať aj iné právne predpisy ako právne predpisy krajiny vášho bydliska.
 • Na účely spolupráce s verejnými a štátnymi orgánmi.
  • Aby sme mohli reagovať na dopyt alebo poskytnúť informácie, ktoré považujeme za potrebné alebo primerané.
  • To môže zahŕňať orgány mimo krajiny vášho bydliska.
 • Na účely spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní.
  • Napríklad pri reagovaní na požiadavky a nariadenia orgánov činných v trestnom konaní alebo pri poskytovaní informácií, ktoré považujeme za dôležité.
 • Z iných právnych dôvodov.
  • Na účely uplatnenia našich podmienok; a
  • Na účely ochrany práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku nás a/alebo našich pridružených spoločností, vás alebo tretích strán.
 • V súvislosti s predajom alebo obchodnou transakciou.
  • Máme oprávnený záujem na poskytnutí alebo prenose vašich osobných údajov tretím stranám v prípade reorganizácie, zlúčenia, predaja, partnerského vzťahu joint venture, postúpenia, prevodu alebo iných opatrení (aj v súvislosti s insolvenčným alebo podobným konaním), ktoré sa týkajú nášho podnikania, majetku alebo aktív, alebo ich podielov.

OSTATNÉ ÚDAJE

„Ostatné údaje“ sú akékoľvek údaje, ktoré neumožňujú určiť vašu identitu a netýkajú sa priamo vás ako identifikovateľnej osoby. Ďalšie informácie nájdete v našich smerniciach používania súborov cookie alebo podobných technológií.

Používanie a poskytovanie ostatných údajov

Ostatné údaje môžeme použiť a poskytnúť na akékoľvek účely, okrem prípadov, keď to zakazujú uplatniteľné právne normy. Ak sme podľa uplatniteľných právnych noriem povinní zaobchádzať s ostatnými údajmi ako s osobnými údajmi, môžeme ich používať a poskytovať na rovnaké účely, aké sa uvádzajú v tomto vyhlásení o osobných údajoch. Niekedy spájame ostatné údaje s osobnými údajmi. V takom prípade budeme so zlúčenými údajmi zaobchádzať ako s osobnými údajmi, pokiaľ sú zlúčené.

BEZPEČNOSŤ

Snažíme sa prijať primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov v našej spoločnosti. Žiaľ, žiadny zo systémov prenosu alebo uchovávania údajov nemôže zaručiť 100 % bezpečnosť. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná, okamžite nás o tom informujte tak, ako je ďalej uvedené v časti „Kontaktujte nás“.

MOŽNOSTI VÝBERU A PRÍSTUP

Vaše možnosti výberu týkajúce sa používania a poskytovania vašich osobných údajov

Pokiaľ ide o používanie a poskytovanie vašich osobných údajov na marketingové účely, máte na výber. Môžete zrušiť nasledujúce možnosti:

 1. Prijímanie marketingových e-mailov od našej spoločnosti. Ak si už v budúcnosti neželáte dostávať od nás marketingové e-maily, môžete ich odber zrušiť priamo v e-maile.
 2. Poskytovanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou pridruženým spoločnostiam na účely priameho marketingu. Ak chcete, aby sme v budúcnosti prestali poskytovať vaše osobné údaje našim pridruženým spoločnostiam na účely priameho marketingu, môžete nám to oznámiť e-mailom na adresu privacy@hansgrohe.cz
 3. Poskytovanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou nepridruženým tretím stranám na účely priameho marketingu. Ak chcete, aby sme v budúcnosti prestali poskytovať vaše osobné údaje nepridruženým tretím stranám na účely priameho marketingu, môžete nám to oznámiť e-mailom na adresu privacy@hansgrohe.cz

Budeme sa snažiť vyhovieť vašej požiadavke/vašim požiadavkám čo najrýchlejšie. Upozorňujeme, že po odhlásení z prijímania našich marketingových e-mailov vám môžeme naďalej posielať dôležité administratívne správy, ktorých odber nemôžete zrušiť.

Prístup k vašim osobným údajom, zmena alebo vymazanie osobných údajov

Ak si želáte požiadať o opravu, aktualizáciu, odstránenie, obmedzenie alebo vymazanie osobných údajov alebo o prístup k nim, prípadne namietať proti spracúvaniu osobných údajov alebo ho ukončiť, alebo ak si želáte požiadať o kópiu svojich osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (v rozsahu svojich práv podľa uplatniteľných právnych predpisov), môžete nás kontaktovať spôsobom uvedeným ďalej v časti „Kontaktujte nás“. Vašu žiadosť spracujeme v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi. Ak ste obyvateľom Kalifornie, ďalšie informácie o žiadostiach, ktoré môžete podať podľa kalifornského zákona o ochrane osobných údajov CCPA, nájdete v časti „Doplňujúce informácie o Kalifornii“. Vo svojej žiadosti jasne uveďte, ktoré osobné údaje si želáte zmeniť, alebo či si želáte svoje osobné údaje z našej databázy vymazať. V záujme vašej ochrany môžeme vyhovieť len žiadostiam o osobné údaje, ktoré sú spojené s e-mailovou adresou, ktorú ste použili na odoslanie žiadosti. Je možné, že predtým budeme musieť overiť vašu totožnosť. Budeme sa snažiť vyhovieť vašej požiadavke čo najrýchlejšie. Upozorňujeme, že niektoré údaje budeme musieť v prípade potreby uchovávať pre naše záznamy a/alebo na dokončenie transakcií, ktoré ste iniciovali pred požiadaním o zmenu alebo vymazanie (napríklad ak uskutočníte nákup alebo sa zúčastníte na propagačnej akcii, uvedené osobné údaje budete môcť zmeniť alebo vymazať prípadne až po dokončení nákupu alebo propagačnej akcie). Sťažnosť môžete podať aj orgánu na ochranu údajov v EÚ/EHP v krajine alebo regióne vášho obvyklého pobytu alebo zamestnania, alebo v prípade údajného porušenia uplatniteľných právnych predpisov o ochrane údajov. Zoznam orgánov na ochranu údajov nájdete na adrese http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

ČAS UCHOVÁVANIA

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné alebo prípustné vzhľadom na účel/účely, na ktorý/ktoré boli získané, potrebné alebo prípustné a v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.

Kritériá na určenie doby uchovávania:

 • čas, počas ktorého s vami trvá obchodný vzťah a my vám poskytujeme služby (napríklad pokiaľ máte u nás účet alebo využívate služby);
 • či máme zákonnú povinnosť (napríklad podľa určitých ustanovení sme povinní uchovávať záznamy o vašich transakciách určitú dobu, kým ich môžeme vymazať), alebo
 • či je uchovávanie potrebné vzhľadom na našu právnu situáciu (napríklad v súvislosti s uplatniteľnými premlčacími lehotami, súdnymi konaniami alebo vyšetrovaniami orgánmi verejnej moci).

SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa nevzťahuje na praxe v oblasti ochrany údajov, informácií alebo inú prax tretích strán vrátane poskytovateľov webových stránok prepojených so službami alebo služieb, a my za ne nezodpovedáme. Odkaz v rámci služieb neznamená, že my alebo naše pridružené spoločnosti odporúčame prepojenú stránku alebo prepojenú službu. Okrem toho nie sme zodpovední za praxe v oblasti získavania, používania, poskytovania údajov alebo v oblasti bezpečnostných smerníc, ani za praxe iných spoločností ako Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM alebo iných vývojárov aplikácií, poskytovateľov aplikácií, poskytovateľ platforiem sociálnych médií, poskytovateľ operačných systémov, mobilných operátorov alebo výrobcov zariadení, a to ani v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré poskytnete iným spoločnostiam prostredníctvom aplikácií alebo v súvislosti s nimi alebo prostredníctvom našich stránok na sociálnych médiách.

REKLAMA TRETÍCH STRÁN

Spolupracujeme s externými reklamnými spoločnosťami, aby sme vám zobrazovali reklamy na tovar a služby, ktoré vás môžu zaujímať pri prezeraní služieb a iných webových stránok alebo online služieb a ich používaní.

 • Je možné, že sa vám budú zobrazovať reklamy na základe informácií súvisiacich s prezeraním a používaním služieb a iných webových stránok alebo online služieb na jednom z vašich zariadení, ako aj na základe informácií získaných od tretích strán. Tieto spoločnosti umiestňujú alebo rozpoznávajú jedinečný súbor cookie vo vašom prehliadači (aj pomocou pixelových značiek). Tieto technológie môžu spolu s údajmi získanými o vašom správaní pri prehliadaní webu používať aj na rozpoznanie vašej osoby na rôznych zariadeniach ako mobilné telefóny a prenosné počítače. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto metóde a o tom, ako ju vypnúť v počítačových a mobilných prehliadačoch v zariadení, z ktorého pristupujete k tomuto vyhláseniu o ochrane údajov, prejdite na stránky http://optout.aboutads.info/#/ a http://optout.networkadvertising.org/#/. Aplikáciu AppChoices na jej vypnutie si môžete stiahnuť v mobilnej aplikácii na adrese www.aboutads.info/appchoices.

POUŽÍVANIE SLUŽIEB NEPLNOLETÝMI OSOBAMI

Služby nie sú určené pre osoby mladšie ako šestnásť (16) rokov a vedome nezískavame osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov.

Vaše právo požiadať o odstránenie obsahu

Ak ste obyvateľom Kalifornie, máte menej ako 18 rokov a ste registrovaným používateľom služieb, môžete v súlade s kalifornským obchodným a profesijným zákonníkom „California Business & Professions Code“ § 22581 e-mailom na privacy@hansgrohe-usa.com požiadať o odstránenie obsahu alebo informácií, ktoré ste zverejnili pri používaní služieb. Upozorňujeme, že vaša žiadosť nezaručuje úplné alebo komplexné odstránenie obsahu alebo informácií, pretože napríklad časti vášho obsahu mohol opätovne zverejniť iný používateľ.

JURISDIKCIA A CEZHRANIČNÝ PRENOS

Vaše osobné údaje sa môžu uchovávať a spracúvať vo všetkých krajinách, v ktorých sídlime alebo v ktorých zamestnávame poskytovateľov služieb, a používaním služieb beriete na vedomie, že vaše údaje sa môžu prenášať do iných krajín ako krajina vášho bydliska vrátane Spojených štátov, kde platia ustanovenia o ochrane údajov, ktoré sa môžu líšiť od zákonov vašej krajiny. Za určitých okolností môžu mať súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné alebo bezpečnostné orgány v týchto iných krajinách právo na prístup k vašim osobným údajom.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O EHP: Podľa Európskej komisie je úroveň ochrany údajov v niektorých krajinách mimo EHP primeraná v súlade s normami EHP (úplný zoznam týchto krajín nájdete tu). Pre prenos údajov z krajín EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, sme prijali vhodné opatrenia ako štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou a záväzné koncernové pravidlá na ochranu vašich osobných údajov. Ak si žiadate vysvetlenie týchto opatrení, môžete nás kontaktovať ďalej uvedeným spôsobom v časti „Kontaktujte nás“.

CITLIVÉ ÚDAJE

Žiadame vás, aby ste nám neposkytovali nevyžiadané citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho poistenia, informácie o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženstve alebo iných presvedčeniach, zdravotnom stave, biometrických alebo genetických charakteristických znakoch, trestnej minulosti alebo členstve v odborových organizáciách) prostredníctvom služieb alebo iným spôsobom.

EXTERNÉ PLATOBNÉ SLUŽBY

Služby vám prípadne môžu ponúknuť možnosť uskutočňovať platby spoločnosti prostredníctvom externých platobných služieb, v ktorých ste si vytvorili vlastný účet. Ak nám pošlete platbu prostredníctvom takejto služby, vaše osobné údaje budú získavať tieto tretie strany a nie naša spoločnosť, a bude sa na ne vzťahovať smernica o ochrane údajov týchto tretích strán, a nie toto vyhlásenie o ochrane údajov. Nad získavaním, používaním a poskytovaním vašich osobných údajov uvedenými tretími stranami nemáme žiadnu kontrolu a ani za ne nie sme zodpovední.

AKTUALIZÁCIE TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE ÚDAJOV

Poznámka „POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA“ v hornej časti tohto vyhlásenia o ochrane údajov uvádza, kedy bolo naposledy revidované. Zmeny nadobudnú účinnosť uverejnením revidovaného vyhlásenia o ochrane údajov v rámci služieb.

KONTAKT

Hansgrohe CS s.r.o. so sídlom Dornych 47, Brno, 61700, Česká republika je zodpovedná za získavanie, používanie a poskytovanie vašich osobných údajov v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto vyhlásenia o ochrane údajov nás kontaktujte na

privacy@hansgrohe.cz

alebo 

Hansgrohe CS s.r.o.
Dornych 47
61700 - Brno
Česká republika

Môžete tiež kontaktovať dozorného úradníka pre ochranu údajov našej skupiny: privacy@hansgrohe.com.

Keďže e-mailová komunikácia nie je vždy bezpečná, neuvádzajte v e-mailoch, ktoré nám posielate, údaje o kreditných kartách ani iné citlivé informácie.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O KALIFORNII

V súlade s kalifornským zákonom o ochrane údajov z roku 2018 (ďalej len „CCPA“) tu poskytujeme nasledujúce dodatočné informácie o kategóriách osobných údajov, ktoré získavame, používame a poskytujeme o osobách žijúcich v Kalifornii.

 

Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: