K 03/2019

Ochrana osobných údajov

Všeobecné informácie

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe CS s.r.o., Dornych 47, 617 00, Brno a Hansgrohe CS s.r.o., organizačná zložka, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, mimoriadne dôležitá. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame výlučne (a) na základe a v rozsahu našich zákonných právomocí alebo (b) na základe vášho samostatného vyhlásenia o súhlase. Nasledujúce odseky obsahujú informácie o našich zákonných právomociach, s výnimkou prípadov, na ktoré je potrebné špecifické vyhlásenie o súhlase.

Povolenie na použitie obsahu našej webovej stránky

Pre zjednodušenie používania pri prístupe k informáciám na našom webe zhromažďujeme a krátkodobo ukladáme nasledujúce údaje o použití: charakteristiky, ktoré vás identifikujú (vaša IP adresa, prípadne mená a heslá používateľov), informácie o začiatku, konci, type a rozsahu vášho používania, ako aj informácie o type prehliadača a operačného systému, ktorý používate. Tento technický proces je pri prístupe na webové stránky na WWW neodmysliteľný. Rovnaký postup platí aj pre prístup k obsahu z našich bulletinov (pokiaľ to zákon nepovoľuje inak, naše informačné bulletiny sa posielajú iba na vašu žiadosť a s vaším výslovným súhlasom).

Osobné údaje, ktoré poskytujete dobrovoľne

Kontaktné formuláre, emailové adresy a poštové údaje
Keď nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, ako sú meno, titul, emailová alebo poštová adresa, telefónne čísla, osobné správy atď., prostredníctvom kontaktných formulárov na našich webových stránkach alebo prostredníctvom e-mailu alebo inej pošty, tieto informácie uchovávame a používame na účely poskytovania konkrétnej požadovanej služby (napr. zasielanie požadovaných informácií, odpovedanie na technické alebo iné otázky, reagovanie na spätnú väzbu na naše webové stránky).

Prihlasovací formulár
Na našej webovej stránke nájdete formulár, prostredníctvom ktorého môžete podať žiadosť o vykonanie rôznych aktivít (napr. práca, dizertačná práca, školenie) v spoločnosti skupiny Hansgrohe v Nemecku. Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom formulára (vrátane príloh dokumentov), ​poskytneme nemeckej spoločnosti inzerujúcej pozíciu. Informácie budú použité výhradne pre potreby procesu vyhodnocovania žiadostí. Po ich poskytnutí spoločnosti ich bezodkladne vymažeme. Spoločnosť inzerujúca pozíciu vymaže tieto informácie do šiestich mesiacov od ukončenia procesu vyhodnocovania žiadosti. V obidvoch prípadoch to platí za podmienky, že neexistuje zákonná povinnosť uchovávať údaje po dlhšiu dobu.

Vyhľadávač showroomov
Pre zaslanie žiadosti o kontakt na predajcu podľa vášho výberu môžete použiť vyhľadávač showroomov na našej webovej stránke. Nekontrolujeme vami poskytnuté informácie, vašu otázku odovzdáme priamo predajcovi, ktorý následne získa vami poskytnuté informácie vrátane vašich osobných údajov. Keď tieto informácie odošleme, vymažeme ich z nášho systému, pokiaľ sa nebudete chcieť zúčastniť na hodnotení predajcu alebo pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť uchovávať ich dlhšie.

Odporúčanie predajcu
Ak použijete našu funkciu „odporučiť predajcu“, uložíme emailové adresy, čísla mobilných telefónov a mená, ktoré zadáte pre odosielateľa a príjemcov, ako aj každú vami odoslanú správu a IP adresu, z ktorej bola odoslaná. Po odoslaní e-mailu osobné údaje okamžite vymažeme, pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť uchovávať ich dlhšie.

E-karta
Ak používate našu funkciu e-karty, uložíme emailové adresy a mená, ktoré zadáte pre odosielateľa a príjemcov, ako aj správu, ktorú ste zadali, a vašu IP adresu použitú na odoslanie správy. Po odoslaní emailu osobné údaje okamžite vymažeme, pokiaľ nebudeme mať zákonnú povinnosť uchovávať ich dlhšie.

Bulletin/emailový marketing
Ak ste sa prihlásili na odber nášho bulletinu, budete dostávať pravidelné informácie o spoločnosti Hansgrohe a značkách hansgrohe a AXOR. To zahŕňa informácie o produktoch, príbehy, súťaže, sponzorovanie atď. Vaše preferencie si môžete zvoliť v registračnom formulári. Pre proces registrácie používame dvojité prihlásenie. Po prihlásení na odber prostredníctvom formulára dostanete od nás e-mail s odkazom. Kliknutím naň potvrdíte, že ste oprávneným vlastníkom emailovej adresy a chcete v budúcnosti dostávať informačné bulletiny od spoločnosti Hansgrohe. Ak ste nám údaje poslali už v skoršej fáze, ďalší email s oznámením vám nemusí byť zaslaný. Po potvrdení budete dostávať informačné bulletiny spoločnosti Hansgrohe a jej značiek hansgrohe a AXOR. Z odberu týchto marketingových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Kliknite na odkaz „Zrušiť prihlásenie na odber“, ktorý nájdete v každom bulletine. Obsah zobrazený v bulletine môže byť personalizovaný a prispôsobený vašim potrebám. Personalizácia je založená na informáciách, ktoré s nami zdieľate. Ak by ste chceli vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a nie je k dispozícii žiadny priamy mechanizmus zrušenia, kontaktujte nás na adrese privacy@hansgrohe.com.

Použitie vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje budú bez vášho výslovného súhlasu použité iba na reklamné účely v rámci prísnych obmedzení stanovených zákonom. Bez vášho výslovného súhlasu vás nebudeme za účelom reklamy kontaktovať emailom ani telefonicky. Na základe a v rámci našich zákonných právomocí spracúvame a používame nasledovné osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v požadovanej miere (1) na účely inzercie našich vlastných služieb alebo (2) na poskytnutie týchto údajov spoločnostiam skupiny Hansgrohe pre ich reklamu: vaše priradenie k skupine ľudí (napr. vaše postavenie ako zákazníka alebo potenciálneho kupujúceho od spoločnosti Hansgrohe), meno, titul, akademický titul, pracovná pozícia, pobočka alebo obchodný titul, adresa, emailové kontaktné údaje (nie však vaše telefónne kontaktné údaje) a rok narodenia. Na účely inzercie našich vlastných služieb okrem týchto informácií uchovávame a používame aj akékoľvek ďalšie údaje, ktoré sme oprávnene získali. Pokiaľ prenášame vyššie uvedené údaje spoločnostiam, ktoré sú s nami spojené, na ich reklamné účely, tieto spoločnosti sú právne zaviazané informovať vás, že údaje získali od nás (oznámením v tomto zmysle v propagačných materiáloch atď.). V takýchto prípadoch uchovávame informácie o zdroji a príjemcovi údajov po dobu dvoch rokov.Proti použitiu vašich osobných údajov na reklamné účely môžete kedykoľvek namietať.

Informácie o vašom spotrebiteľskom správaní

Keďže sa zameriavame na optimalizáciu našich služieb a reklamy tak, aby sme vyhoveli požiadavkám našich zákazníkov, potrebujeme informácie o všeobecnom spotrebiteľskom správaní zákazníka. Preto používame používateľské údaje, ktoré sme legitímne zhromaždili pri umožnení používania našej webovej stránky, na zostavenie profilov používania pomocou pseudonymov. To znamená, že všetky informácie v používateľských údajoch, ktoré by sme mohli použiť na vašu identifikáciu (napríklad IP adresa, používateľské mená, heslá), nahradíme abstraktnou funkciou. Profily používania nebudú zlúčené s vašimi osobnými údajmi ani použité na iné účely. Proti použitiu vašich osobných údajov na vytvorenie profilov používania môžete kedykoľvek namietať..

Táto webová stránka používa program Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory „cookies“, teda textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, čo umožňuje analýzu toho, ako používate webovú stránku. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky generované súbormi cookie sa zvyčajne prenášajú na jeden zo serverov spoločnosti Google v USA, kde sú uchovávané. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, bude vaša IP adresa vopred skrátená v rámci členských štátov EÚ alebo iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o európskom hospodárskom priestore. Vaša úplná adresa IP bude prenesená na server Google v USA a skrátená tam iba vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa webových stránok použije Google tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania správ o činnosti webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa používania webových stránok a internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. Spoločnosť Google nebude spájať adresu IP prenášanú vaším prehliadačom v rámci rozsahu služby Google Analytics so žiadnymi inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť výberom príslušných nastavení v softvéri vášho prehliadača. Pamätajte však, že ak tak urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť tomu, aby údaje generované súbormi cookie a súvisiace s vaším používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP), boli spoločnosťou Google zachytené a spracované, a to stiahnutím a inštaláciou doplnku prehľadávača dostupného pomocou nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vzhľadom na diskusiu o použití analytických nástrojov s úplnými IP adresami chceme podotknúť, že tento web používa program Google Analytics s príponou „_anonymizeIp ()“ a že následne sú IP adresy ďalej spracovávané iba v skrátenej podobe, čo vylučuje priamu väzbu na osoby.

Okrem toho používame program Google Analytics aj na vyhodnocovanie údajov zo služby AdWords a súborov cookie dvojitého kliknutia na štatistické účely. Ak si to neželáte, môžete túto funkciu deaktivovať pomocou Správcu predvolieb reklám (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk). Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/en.html alebo http://www.google.de/intl/de/policies/.

Na niektorých našich webových stránkach sme nainštalovali nástroj „tynt“. Keď skopírujete a vložíte obsah z týchto webových stránok do e-mailov alebo ho zverejníte na stránkach sociálnych médií (napr. Facebook), tento nástroj pridá odkaz na príslušnú webovú stránku a povie nám, na ktorú webovú lokalitu bol prístup prostredníctvom kopírovania a vloženia. Tieto informácie sa zhromažďujú čisto anonymne. Spoločnosť Hansgrohe nikdy nemôže zistiť, kto alebo s kým zdieľal tento konkrétny obsah. Viac informácií o tomto nástroji nájdete na stránke www.tynt.com.

Prístup k informáciám uloženým na vašich zariadeniach (použitie cookies)

Technológie Cookie používame bez vášho predchádzajúceho súhlasu iba preto, aby sme vám umožnili používať obsah našich webových stránok. Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce informácie, ktoré sa používajú napríklad na identifikáciu opakujúcich sa návštevníkov našej webovej stránky. Ukladajú sa na vašom zariadení, odkiaľ ich získavame my. Počas tohto procesu nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne osobné údaje bez vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu a predovšetkým skracujeme vašu IP adresu, aby ju v žiadnom prípade nebolo možné použiť na vašu identifikáciu. Ďalej zhromažďujeme a ukladáme iba informácie o možnostiach, ktoré ste si vybrali (napr. jazyková verzia, stránky krajín, obsah B2B alebo B2C), identifikátory výrobkov z vašich zoznamov želaní alebo centra sťahovania, frekvencia a trvanie návštev stránky atď. Ak nechcete prijímať súbory cookie alebo ich chcete z vášho zariadenia vymazať, môžete kedykoľvek upraviť nastavenia svojho prehliadača. Ak budeme chcieť použiť súbory cookie na optimalizáciu nášho obsahu a reklamy tak, aby vyhovovali požiadavkám, požiadame vás o váš predchádzajúci súhlas.

Cielená online reklama

Pri tvorení marketingových kampaní nám cielená online reklama (tiež známa ako remarketing) umožňuje identifikovať vaše anonymné údaje a priradiť vás k cieľovej skupine, aby sme vám mohli zobrazovať reklamy na základe vašich záujmov. Za týmto účelom sa do vášho počítača pri návšteve našej webovej stránky uloží súbor cookie. To nám umožňuje zaznamenávať informácie o vašich aktivitách na webových stránkach, ktoré navštevujete (napr. reklamné bannery a podstránky, na ktoré klikáte, správanie pri prehliadaní webu atď.). Tieto údaje používame na vytvorenie profilu používania pod pseudonymom. Tento profil nemožno vysledovať späť k osobe alebo totožnosti.
Umožňuje umiestniť cielené reklamy založené na vašich záujmoch, keď navštívite webové stránky iných dodávateľov. Svoj súhlas s tým môžete samozrejme kedykoľvek odvolať deaktiváciou súborov cookie v nastaveniach prehliadača s budúcou platnosťou.

Externí poskytovatelia služieb

Pri zhromažďovaní a používaní osobných údajov do istej miery spolupracujeme s vybranými poskytovateľmi služieb, ktorí v súlade s podmienkami ich zmluvy s nami konajú podľa prísnych pokynov a ktorí sú pred začatím ich činnosti a následne počas spolupráce s nami pravidelne sledovaní.

Vymazanie údajov

Pokiaľ nie je v týchto pravidlách ochrany osobných údajov uvedené inak, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do troch mesiacov po uplynutí pôvodného dôvodu ich uchovania, pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť uchovávať ich dlhšie.

Dátové hospodárstvo

V súlade s princípmi obmedzenia údajov a dátového hospodárstva osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako je to nevyhnutné alebo vyžadované zákonom (zákonná doba uchovávania). Ak prestane platiť dôvod na zhromažďovanie informácií alebo vyprší doba uchovávania, údaje uzamkneme alebo vymažeme.

Vaše práva na informácie, opravu, obmedzenie spracovania, vymazanie a vznesenie námietky

Máte právo byť informovaní o osobných údajoch, ktoré sú o vás uložené, ako aj právo na opravu, obmedzenie spracovania alebo vymazanie týchto údajov. Výnimky: Keď je uchovávanie údajov povinné ako súčasť zmluvného vzťahu alebo ak existuje zákonná povinnosť uchovávať údaje.

Svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a používaním údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Za týmto účelom nás kontaktujte e-mailom na adrese: privacy@hansgrohe.com.

Radi odpovieme na všetky ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a spracovania vašich osobných údajov. Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese privacy@hansgrohe.com alebo pomocou kontaktných údajov uvedených v tiráži.

Aby bolo možné údaje kedykoľvek uzamknúť, musia byť tieto údaje uložené v uzamykateľnom súbore pre účely monitorovania. Ak neexistujú zákonné povinnosti týkajúce sa archivácie, môžete tiež požiadať o vymazanie údajov. V opačnom prípade údaje uzamkneme, ak si to želáte.

Vaše práva a kontaktné osoby

V nadväznosti na vyššie uvedené práva môžete kedykoľvek požadovať informácie o údajoch, ktoré sú o vás uložené, ako aj opravu alebo vymazanie nesprávnych údajov. Svoje námietky, otázky, žiadosti o informácie alebo vymazanie, sťažnosti atď. posielajte na adresu:

Hansgrohe CS s.r.o. 
Dornych 47 
617 00 Brno
info@hansgrohe.sk

Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: