Žiadosť o servisný zásah

Vybavenie Vašej žiadosti o reklamácii

Vážení obchodní partneri,

s ohľadom na vyhlásenie núdzového stavu vládou Slovenskej republiky č. 113 z 15. marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f)
a § 48 ods. 4 písm. e) zákona Č. 355/2007 Z. z., o bezpečnosti Slovenskej republiky na celom území Slovenskej republiky
v súvislosti s preukázaným výskytom koronavírusu (označovaného ako SARS CoV-2), Vám týmto oznamujeme, že až do odvolania pozastavujeme poskytovanie akéhokoľvek záručného a pozáručného servisu s výnimkou opráv, ktoré neznesú odklad a odstraňovania prípadných havárií. 

Ďakujeme za pochopenie.

Hansgrohe CS s.r.o.

Tu nájdete vstup do portálu pre vyplnenie Vašej žiadosti o servisný zásah.

Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: