Stav k aprílu 2013

Práva duševného vlastníctva

Vzhľadom na priemyselné ochranné práva a autorské práva na obsahy webových stránok Hansgrohe CS s.r.o., organizačná zložka platí nasledujúce ustanovenie:

Všetky obrázky, grafiky, súbory, texty a ostatné obsahy tejto webovej stránky sú chránené autorským právom, právom na používanie ochrannej známky alebo inými priemyselnými ochrannými právami. Rozmnožovanie, zverejňovanie, ďalšie spracovanie alebo iné použitie v elektronických médiách, na iných webových stránkach, v printových médiách alebo iným spôsobom na súkromné, ako aj komerčné účely je možné až po našom predchádzajúcom výslovnom písomnom súhlase, na ktorý nie je žiadny nárok.

Usilujeme sa vo všetkých zverejneniach dodržiavať priemyselné ochranné práva a autorské práva na použité obrázky, grafiky, súbory, texty a ostatné obsahy tejto webovej stránky.

Všetky priemyselné ochranné práva a autorské práva uvedené aj neuvedené v rámci našej ponuky na webových stránkach, ktoré sme nadobudli my alebo tretie osoby, podliehajú neobmedzene ustanoveniam aktuálne platného národného a medzinárodného práva a právam a nárokom príslušne zapísaných alebo nezapísaných vlastníkov práv. Len na základe uvedenia alebo neuvedenia sa nedá vyvodiť záver, že nemáme my alebo tretie osoby žiadne priemyselné ochranné práva a autorské práva.

Autorské práva sa vzťahujú predovšetkým na niektoré fotografie uverejnené na tejto webovej stránke: mearicon, indochine, Andre Bonn, P.C., Konstantin Yugano, Manfred Ament, fotoflash, Franz Pfluegl, Beboy, Spectral-Design, typomaniac, WavebreakMediaMicro, matka_Wariatka, George Mayer, © auremar, Ray, archideaphoto, arsdigital, © Anna Khomulo,© Yuri Arcurs   - www.fotolia.de.

Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: