Stav k dátumu jún 2012

Zodpovednosť za škodu

Pre zodpovednosť spoločnosti Hansgrohe CS s.r.o., organizačná zložka, za spôsobenú škodu platí bez ohľadu na právnu podstatu škodnej udalosti nasledujúce:

  1. Naša záruka na škody, ktoré boli spôsobené nami alebo jedným z našich poverených predajcov alebo zákonných zástupcov zámerne alebo hrubou nedbanlivosťou, je z hľadiska výšky neobmedzená. V prípade škôd spôsobených smrteľným úrazom, telesným zranením alebo poškodením zdravia je záruka aj pri jednoduchom nedbalom porušení povinnosti z našej strany alebo zo strany jedného z našich poverených predajcov alebo zákonných zástupcov z hľadiska výšky neobmedzená.
  2. Za ľahkú nedbanlivosť ručíme inak len vtedy, keď došlo k porušeniu povinnosti, ktorá umožňuje správnu realizáciu zmluvy a na ktorej splnenie sa preto používateľ spolieha a spoliehať smie (dôležitá zmluvná povinnosť). Pri porušení dôležitých zmluvných povinností, pokiaľ nejde o prípad z bodu 1, sa záruka obmedzuje na také škody, s ktorých vznikom sa v rámci používania našej webovej stránky musí štandardne počítať.
  3. Vylúčenia zo záruky alebo obmedzenia neplatia vtedy, ak sme nedostatok zámerne zamlčali, prevzali sme záruku za kvalitu veci alebo máme povinnosť ručenia podľa záväzných zákonných ustanovení, ako sú zákony o ručení za výrobky.
  4. V ostatných prípadoch je naša záruka vylúčená.
  5. Nárok kupujúceho na náhradu zbytočných nákladov na mieste nároku na náhradu škody namiesto výkonu zostáva nedotknutý.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: