AddStoris Odpadkový koš nášlapný

Odpadkový koš nášlapný Odpadkový koš nášlapný
Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 1 Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 1
Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 2 Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 2
Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 3 Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 3
Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 4 Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 4
Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 5 Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 5
Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 6 Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 6
Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 7 Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 7
Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 8 Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 8
Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 9 Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 9
Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 10 Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 10
Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 11 Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 11
Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 12 Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 12
Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 13 Detailný pohľad: Odpadkový koš nášlapný 13
Povrch chrom

Obj.č. 41775000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: