Exafill S Základní těleso vanového výtoku, odtoková a přepadová souprava pro speciální vany

Základní těleso vanového výtoku Základní těleso vanového výtoku

Obj.č. 58116180

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: