Logis 3-otvorová páková baterie na okraj vany

3-otvorová páková baterie na okraj vany 3-otvorová páková baterie na okraj vany
Povrch chrom

Obj.č. 71313000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: