Multifunkční sítko F14

Multifunkční sítko F14 Multifunkční sítko F14
Detailný pohľad: Multifunkční sítko F14 1 Detailný pohľad: Multifunkční sítko F14 1
Detailný pohľad: Multifunkční sítko F14 2 Detailný pohľad: Multifunkční sítko F14 2
Detailný pohľad: Multifunkční sítko F14 3 Detailný pohľad: Multifunkční sítko F14 3
Povrchová úprava matná černá

Obj.č. 40963000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: