Servisní nástroj pro tepelnou desinfekci

Servisní nástroj pro tepelnou desinfekci Servisní nástroj pro tepelnou desinfekci

Obj.č. 93913000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: