uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci

Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci

Obj.č. 01002180

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: