Unica Opěrka pod nohy Comfort

Opěrka pod nohy Comfort Opěrka pod nohy Comfort
Detailný pohľad: Opěrka pod nohy Comfort 1 Detailný pohľad: Opěrka pod nohy Comfort 1
Povrchová úprava chrom

Obj.č. 26329000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: