Vernis Blend Vanový výtok

Vanový výtok Vanový výtok
Detailný pohľad: Vanový výtok 1 Detailný pohľad: Vanový výtok 1
Povrchová úprava chrom

Obj.č. 71420000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: