Vernis Shape Páková sprchová baterie pod omítku

Páková sprchová baterie pod omítku Páková sprchová baterie pod omítku
Detailný pohľad: Páková sprchová baterie pod omítku 1 Detailný pohľad: Páková sprchová baterie pod omítku 1
Povrch chrom

Obj.č. 71668000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: