WallStoris Nádobka

Nádobka Nádobka
Detailný pohľad: Nádobka 1 Detailný pohľad: Nádobka 1
Povrch matná černá

Obj.č. 27921670

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: