Metris Select M71 dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox

dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200  vytahovatelný výtok Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200  vytahovatelný výtok
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200  vytahovatelný výtok Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200  vytahovatelný výtok
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200  vytahovatelný výtok Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200  vytahovatelný výtok
Povrch chrom

Obj.č. 73804000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: