Přívod od stropu E 10 cm

Přívod od stropu E 10 cm Přívod od stropu E 10 cm
Povrch chrom

Obj.č. 24338000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: