Raindance E základní těleso pro horní sprchu 400/400 1jet

základní těleso pro horní sprchu 400/400 1jet základní těleso pro horní sprchu 400/400 1jet

Obj.č. 26254180

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: