Raindance Select E ruční sprcha 120 3jet EcoSmart

ruční sprcha 120 3jet EcoSmart ruční sprcha 120 3jet EcoSmart
Povrch chrom

Obj.č. 26521000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: