RainDrain Point úplná sada podlahové vpusti 150/150 kryt zespodu pro obklady

úplná sada podlahové vpusti 150/150 kryt zespodu pro obklady úplná sada podlahové vpusti 150/150 kryt zespodu pro obklady
Povrch matná černá

Obj.č. 56249670

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: