Rainmaker Select základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

Obj.č. 24010180

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: