Rebris S páková bidetová baterie s kovovou odtokovou soupravou s táhlem

páková bidetová baterie s kovovou odtokovou soupravou s táhlem páková bidetová baterie s kovovou odtokovou soupravou s táhlem
Detailný pohľad: páková bidetová baterie s kovovou odtokovou soupravou s táhlem 1 Detailný pohľad: páková bidetová baterie s kovovou odtokovou soupravou s táhlem 1
Detailný pohľad: páková bidetová baterie s kovovou odtokovou soupravou s táhlem 2 Detailný pohľad: páková bidetová baterie s kovovou odtokovou soupravou s táhlem 2
Povrchová úprava chrom

Obj.č. 72212000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: