Talis Select E Umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem

Umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem Umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem
Detailný pohľad: Umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 1 Detailný pohľad: Umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 1
Povrchová úprava chrom

Obj.č. 71750000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: