Talis Select S Umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

Umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem Umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem
Detailný pohľad: Umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 1 Detailný pohľad: Umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 1
Detailný pohľad: Umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 2 Detailný pohľad: Umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem 2
Povrch chrom

Obj.č. 72042000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: