Tecturis E Páková umyvadlová baterie 110 EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem

Páková umyvadlová baterie 110 EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem Páková umyvadlová baterie 110 EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 1 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 1
NOVINKA
Povrch chrom

Obj.č. 73010000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: