Vernis Shape Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou a táhlem

Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou a táhlem Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou a táhlem
Povrch chrom

Obj.č. 71211000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: