Xelu Q umyvadlo 600/480 bez otvoru pro baterii a přepadu, SmartClean

umyvadlo 600/480 bez otvoru pro baterii a přepadu umyvadlo 600/480 bez otvoru pro baterii a přepadu
Detailný pohľad: umyvadlo 600/480 bez otvoru pro baterii a přepadu  SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo 600/480 bez otvoru pro baterii a přepadu  SmartClean
Povrchová úprava bílá

Obj.č. 61017450

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: