Xuniva Q umyvadlo pro spodní montáž 450/350 bez otvoru pro baterii, s přepadem

umyvadlo pro spodní montáž 450/350 bez otvoru pro baterii umyvadlo pro spodní montáž 450/350 bez otvoru pro baterii
Detailný pohľad: umyvadlo pro spodní montáž 450/350 bez otvoru pro baterii  s přepadem Detailný pohľad: umyvadlo pro spodní montáž 450/350 bez otvoru pro baterii  s přepadem
Detailný pohľad: umyvadlo pro spodní montáž 450/350 bez otvoru pro baterii  s přepadem Detailný pohľad: umyvadlo pro spodní montáž 450/350 bez otvoru pro baterii  s přepadem
Detailný pohľad: umyvadlo pro spodní montáž 450/350 bez otvoru pro baterii  s přepadem Detailný pohľad: umyvadlo pro spodní montáž 450/350 bez otvoru pro baterii  s přepadem
Detailný pohľad: umyvadlo pro spodní montáž 450/350 bez otvoru pro baterii  s přepadem Detailný pohľad: umyvadlo pro spodní montáž 450/350 bez otvoru pro baterii  s přepadem
Povrchová úprava bílá

Obj.č. 60154450

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: