Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20

Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20 Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20

Obj.č. 15970180

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: