Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku

Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku

Obj.č. 13620180

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: