Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

Základní těleso pro Trio Základní těleso pro Trio

Obj.č. 15981180

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: