Zesis M33 páková kuchyňská baterie 150, EcoSmart, vytažitelná sprška, 2jet

páková kuchyňská baterie 150 páková kuchyňská baterie 150
Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  EcoSmart Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  EcoSmart
Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  EcoSmart Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  EcoSmart
Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  EcoSmart Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  EcoSmart
Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  EcoSmart Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  EcoSmart
Povrch chrom

Obj.č. 74810000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: