Crometta 85 ruční sprcha Multi

ruční sprcha Multi ruční sprcha Multi
Detailný pohľad: ruční sprcha Multi 1 Detailný pohľad: ruční sprcha Multi 1
Povrch chrom

Obj.č. 28563000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: