Crometta 85 ruční sprcha Mono

ruční sprcha Mono ruční sprcha Mono
Povrchová úprava chrom

Obj.č. 28585000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: