Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart

ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart
Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 1 Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 1
Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 2 Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 2
Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 3 Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 3
Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 4 Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 4
Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 5 Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 5
Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 6 Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 6
Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 7 Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 7
Povrch chrom

Obj.č. 24111000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: