Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart

ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart
Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart 1 Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart 1
Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart 2 Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart 2
Povrch chrom

Obj.č. 24101000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: