Pulsify Select S ruční sprcha 105 3jet Activation

ruční sprcha 105 3jet Activation ruční sprcha 105 3jet Activation
Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Activation 1 Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Activation 1
Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Activation 2 Detailný pohľad: ruční sprcha 105 3jet Activation 2
Povrch chrom

Obj.č. 24100000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: