EluPura Q závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush, HygieneEffect

závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush HygieneEffect
Povrch bílá

Obj.č. 62022450

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: