EluPura Q závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush, SmartClean

závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean
Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean Detailný pohľad: závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush SmartClean
Povrchová úprava bílá

Obj.č. 61116450

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: