Finoris Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu bez odtokové soupravy

Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu bez odtokové soupravy Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu bez odtokové soupravy
Detailný pohľad: Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu bez odtokové soupravy 1 Detailný pohľad: Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu bez odtokové soupravy 1
Detailný pohľad: Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu bez odtokové soupravy 2 Detailný pohľad: Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu bez odtokové soupravy 2
Detailný pohľad: Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu bez odtokové soupravy 3 Detailný pohľad: Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu bez odtokové soupravy 3
Detailný pohľad: Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu bez odtokové soupravy 4 Detailný pohľad: Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu bez odtokové soupravy 4
Povrch chrom

Obj.č. 76013000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: