Finoris Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou

Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou 1 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou 1
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou 2 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou 2
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou 3 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou 3
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou 4 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou 4
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou 5 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou 5
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou 6 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s táhlem a odtokovou soupravou 6
Povrchová úprava chrom

Obj.č. 76020000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: