Finoris 3-otvorová umyvadlová baterie110 s odtokovou soupravou Push-Open

3-otvorová umyvadlová baterie110 s odtokovou soupravou Push-Open 3-otvorová umyvadlová baterie110 s odtokovou soupravou Push-Open
Detailný pohľad: 3-otvorová umyvadlová baterie110 s odtokovou soupravou Push-Open 1 Detailný pohľad: 3-otvorová umyvadlová baterie110 s odtokovou soupravou Push-Open 1
Detailný pohľad: 3-otvorová umyvadlová baterie110 s odtokovou soupravou Push-Open 2 Detailný pohľad: 3-otvorová umyvadlová baterie110 s odtokovou soupravou Push-Open 2
Povrch chrom

Obj.č. 76033000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: