Focus M42 kuchyňská páková baterie 220, 1jet

kuchyňská páková baterie 220 kuchyňská páková baterie 220
Detailný pohľad: kuchyňská páková baterie 220  1jet Detailný pohľad: kuchyňská páková baterie 220  1jet
Detailný pohľad: kuchyňská páková baterie 220  1jet Detailný pohľad: kuchyňská páková baterie 220  1jet
Povrch chrom

Obj.č. 71802000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: